Kurzy profesní orientace Vám pomohou najít správný směr


 • Žáci 9. tříd ZŠ opouští pomyslnou bránu dětství a zpravidla poprvé řeší otázku “Kam dál?”. Na této křižovatce mají volit své profesní zaměření a adekvátní přípravu ke zvolené cestě v podobě nové školy, první práce či praxe.
 • Obdobnou situaci řeší také studenti SŠ. Ve druhých a třetích ročnících si vybírají volitelné předměty, ve čtvrtých pak své další směřování (přihláška na VŠ / nástup do zaměstnání).
 • Tato volba je jedním ze zásadních životních kroků. Je proto třeba pečlivě zvážit všechny okolnosti – své schopnosti, dovednosti, nadání, ale také vlastní touhy a plány. Kurz je sestaven tak, aby pomohl žákům lépe se zorientovat ve vlastních kompetencích, kvalitách a schopnostech, a tím jim usnadnil volbu dalšího směřování, školy či zaměstnání.

O kurzu

Obsah kurzu

 • Účastník absolvuje pečlivě sestavenou škálu diagnostických metod a certifikovaných testů na zjištění dílčích schopností a dovedností (komunikační styly, role v týmu, stresová odolnost..), které jsou zabalené do atraktivních prožitkových aktivit.
 • Nedílnou součástí celého kurzu jsou taktéž testy osobnostní typologie (MBTI) a karierní orientace (DVP). V neposlední řadě kurz nabízí praktické tipy, jak uvažovat o vhodnosti vybraného povolání/směru/školy. Aktivity na sebe logicky navazují a vytváří tak jedinečný a kompaktní zážitkově-vzdělávací program.
 • Program vychází z principů zážitkové pedagogiky. Jednotlivé aktivity jsou proto provázány poutavou dějovou linkou, která účastníky hravou formou vtáhne do hledání svého profesního uplatnění.
 • Kurz jako celek přispívá k ucelenému a reálnému pohledu na sebe sama, k upevnění svého směřování a celkově k vyšší sebejistotě.

Organizační zajištění:

 • Program je veden 2 zkušenými lektory
 • S ohledem na certifikaci diagnostických aktivit je kurz realizován za účasti psychologa
 • Kurz je určen pro 15 - 20 žáků

Termín předpokládané realizace:

 • listopad – únor
  • Začátek: sobota 10:00
  • Konec: neděle 17:00
 • Termíny kurzu jsou v současnosti vypisovány na základě poptávky školy. V případě zájmu nás kontaktujte.

Cena:

 • 2000Kč / osoba
 • Cena zahrnuje:
  • ubytování (1 noc),
  • plná penze (začíná sobotním obědem, končí nedělním obědem),
  • výtvarné materiály, diagnostické testování, pracovní listy a výstupní hodnotící archy.

Poznejte nás blíže

Kurzy profesní orientace pořádá nezisková organizace LEPORELO, z. s.


Vytváříme a realizujeme vzdělávací programy a kurzy podle vašich potřeb. Poskytujeme vám také služby z oblasti psychologického poradenství a terapie. Zbylou energii pak vkládáme do dobrovolnických projektů v oblasti znevýhodněných dětí a mládeže, které mají z různých důvodů ztíženou možnost začlenit se do společnosti.

Náš tým tvoří energičtí lidé z celé škály humanitních oborů. Jedná se o kvalifikované andragogy, pedagogy, psychology, sociální pedagogy a poradce. Jako jednotlivci za sebou máme dlouhodobou praxi coby kouči, lektoři a poradci. Ve svém volném čase se aktivně zapojujeme do nejrůznějších akcí spojených nejen se vzděláváním dospělých, ale také se vzděláváním dětí a mládeže.

V oblasti rozvoje a vzdělávání nejsme žádnými nováčky.


Naši lektoři

Lektor Eva Lorencová

Mgr. Eva Lorencová

Eva je psycholožka a psychoterapeutka, vystudované má ale i pedagogické obory. Profesně má zkušenosti mj. s poradenstvím, krizovou intervencí či seborozvojovými kurzy.

Lektor Simona Lakomá

Mgr. Simona Lakomá

Simona vystudovala psychologii a pedagogiku na FSS MU. Absolvovala také kurz Zkušenostně reflektivního učení. V současnosti pracuje jako vychovatelka a asistentka pedagoga na ZŠ.

Lektor Petra Novotná

Mgr. Petra Novotná

Petra je školní psycholožka a metodik profesní praxe. Věnuje se také krizové intervenci, psychohygieně a seberozvojovým kurzům.

Lektor Veronika Vystrčilová

Mgr. Veronika Vystrčilová

Veronika absolvovala psychoterapeutický výcvik. Má zkušenosti s krizovou intervencí. Pracuje jako psycholožka v pedagogicko-psychologické poradně.

Máte zájem? Napište nám!

LEPORELO, z. s.
leporelo.org

V aleji 372/91, 620 00 Brno
+420 724 828 123
info@leporelo.org

© 2018 LEPORELO | Design Pavel Lorenc